Erkend schatter expert nodig? Dan ben je hier aan het juiste adres. Deze website is een informatieve website voor iedereen die een beëdigd schatter zoekt.

Wat is een Erkend schatter?

Een taxatie is het oordeel van een professionele Erkend schatter expert over de waarde. De voorbereiding van een taxatie omvat onderzoek naar geschikte marktgebieden; het verzamelen en analyseren van informatie die relevant is voor een onroerend goed; en de kennis, ervaring en het professionele oordeel van de taxateur. Taxaties kunnen nodig zijn voor elk type onroerend goed, met inbegrip van eengezinswoningen, flatgebouwen en condominiums, kantoorgebouwen, winkelcentra, industrieterreinen en boerderijen. De redenen om een taxatie van onroerend goed uit te voeren zijn al even uiteenlopend.

Erkend schatter Zij zijn meestal vereist wanneer onroerend goed wordt verkocht, verhypothekeerd, belast, verzekerd of ontwikkeld. Taxaties worden bijvoorbeeld uitgevoerd voor:

Hypothecaire leningen
Belastingaanslagen en beroep tegen aanslagen
Onderhandelingen tussen kopers en verkopers
Aankoop van privé-eigendom door de overheid voor openbaar gebruik
Fusies of ontbindingen van bedrijven
Onderhandelingen over huurovereenkomsten

Wat is de rol van de taxateur?

De rol van de Erkend schatter expert bestaat erin objectieve, onpartijdige en onbevooroordeelde adviezen te verstrekken over de waarde van onroerende goederen – en bijstand te verlenen aan diegenen die onroerend goed bezitten, beheren, verkopen, erin investeren en/of geld lenen op basis van de veiligheid ervan. Erkend schatters verzamelen een reeks feiten, statistieken en andere informatie over specifieke eigendommen, analyseren deze gegevens en ontwikkelen een waardeoordeel. Elke taxatieopdracht stelt de taxateur voor de uitdaging om analytische vaardigheden in de praktijk te brengen, een gezond beoordelingsvermogen uit te oefenen en doeltreffend te communiceren.

Welke kwalificaties moeten schatters hebben?

In alle landen moet een Erkend schatter een staatsvergunning hebben of gecertificeerd zijn om taxaties te mogen uitvoeren voor federaal gereguleerde kredietverstrekkers. In sommige staten moeten taxateurs een vergunning hebben of gecertificeerd zijn om ook voor andere partijen taxaties te mogen verrichten. Om een licentie of certificaat te verkrijgen, moet een Erkend schatter  slagen voor een examen dat wordt afgenomen door de taxatieraad van uw staat. Omdat de eisen per staat kunnen verschillen, kunt u contact opnemen met de regelgevende instantie van uw staat voor specifieke eisen.

Op zoek naar een erkend schatter-expert?

Beëdigd schatter gezocht? Bel  0496 / 97 91 93

  • Erkend door de Vlaamse overheid
  • Lid van de Kamer van Vastgoed-Experten
  • Transparant rapport met zichtbare berekeningen
  • Rapport binnen 24u na bezoek*

Overnamebemiddeling

Professionele en discrete overnamebemiddeling bij de verkoop van uw onderneming. Dit omvat verkopen aan derden evenals management buyouts en –buyins (MBO/MBI), leveraged buyouts (LBO) en owner buyouts (OBO)  Bij onze verkoopadvisering starten we steeds met een op maat gemaakt overnameplan. Dit vertrekt vanuit de specifieke situatie, formuleert doelstellingen om vervolgens een analyse te maken die wordt omgezet in duidelijke en praktische adviezen. Dit rapport omvat eveneens een professionele waardebepaling met concrete adviezen ter optimalisatie van de verkoopwaarde en verkoopbaarheid van de onderneming.

 


Een huis kopen met broer is zeer populair in Nederland. Het wordt steeds lastiger om alleen een huis te kopen met een fatsoenlijke hypotheek. Te weinig inkomen  en eigen geld? Weet u dat het mogelijk is dat u samen met uw broer of zus een huis kan kopen, samen in 1 hypotheek. De hypotheek is gewoon aftrekbaar en kan met NHG gesloten worden. Voor de hypotheekrente hoeft u het niet eens te laten. De hypotheekrente is minder dan 1% vanaf 2021.

 


Meer over Schatters – Taxateurs

Een Erkend schatter expert is iemand die gekwalificeerd is om die eigendommen te taxeren, die de superviserende gecertificeerde taxateur gekwalificeerd is om te taxeren.

Iemand die gekwalificeerd is om niet-complexe één tot vier eenheden met een transactiewaarde van minder dan € 1.000.000 en complexe één tot vier wooneenheden met een transactiewaarde van minder dan €  250.000 te taxeren. Deze classificatie omvat niet de taxatie van verkavelingen.

Een Erkend schatter is iemand die gekwalificeerd is om één tot vier wooneenheden te taxeren, ongeacht de waarde of complexiteit. Deze classificatie omvat niet de taxatie van verkavelingen. Om een door de staat gecertificeerde woningtaxateur te zijn die gekwalificeerd is om taxaties te verrichten voor federaal gerelateerde transacties, moet een staat vereisten hebben die aan deze minimumnorm voldoen of deze overtreffen.

Gecertificeerd algemeen onroerend goed taxateur:

een Erkend schatter is iemand die gekwalificeerd is om alle soorten onroerend goed te taxeren. Om een door de staat gecertificeerde algemene taxateur te zijn die bevoegd is om taxaties te verrichten voor federaal gerelateerde transacties, moet een staat vereisten hebben die aan deze minimumnorm voldoen of deze overtreffen.

Voor de classificaties in opleiding en in licentie is dit slechts een aanbeveling van de AQB. Staten zijn niet verplicht om deze richtlijn toe te passen. Sommige staten kunnen stageprogramma’s of licentieprogramma’s hebben die heel andere vereisten hebben.
Wilt u weten hoe u het beroep kunt uitoefenen?
Bezoek onze informatiepagina over het starten van uw carrière als taxateur.